string(7) "0100000"  ĐỒNG HỒ THÔNG MINH GIÁ GỐC | ĐỒNG HỒ THÔNG MINH GIÁ SỈ RẺ NHẤT SÀI GÒN

Đồng hồ Thông minh

Đồng hồ Thông minh