Điện thoại Vertu

Điện thoại Vertu

12249725_938289622926048_6268187649410726520_n

BMW Mobile 760

590.000 đ