Điện thoại Vertu

Điện thoại Vertu

nokia-6300-gold

Nokia 6300 Gold

380.000 đ 600.000 đ
nokia-6300-gold

Nokia 6300 Classic

350.000 đ