string(12) "300000600000"  Điện thoại thời trang, điện thoại sành điệu, diên thoại hello kitty

Điện thoại thời trang

Điện thoại thời trang

nokia_3310

Nokia 3310

350.000 đ 600.000 đ