Điện thoại Sang trọng

Điện thoại Sang trọng

Vertu V01 Vtretu

Vertu V01 Vtretu

650.000 đ
Vertu V02 Vtretu

Vertu V02 Vtretu

650.000 đ
Vertu V01 Vtretu

Vertu V03 Vtretu

650.000 đ
Vertu V01 Vtretu

Vertu V05 Vtretu

750.000 đ
vertu-signature-s-limited-gold

Vertu Signature S

2.190.000 đ
vertu-signature-s-limited-gold

Vertu Signature S Gold

2.190.000 đ
vertu-signature-s-limited-gold

Vertu S Lưng đá

3.500.000 đ