string(12) "300000600000"  Điện thoại thời trang, điện thoại sành điệu, diên thoại hello kitty

Điện thoại Mini

Điện thoại Mini