string(13) "6000001000000"  Điện thoại thời trang, điện thoại sành điệu, diên thoại hello kitty

Điện thoại Mini

Điện thoại Mini