string(12) "100000300000"  Điện thoại thời trang, điện thoại sành điệu, diên thoại hello kitty

Điện thoại Kute

Điện thoại Kute