string(14) "30000004000000"  Điện thoại chính hãng | Điện thoại tốt giá rẻ | Điện thoại chính hãng giá rẻ | điện thoại chính hãng khuyến mại

Điện thoại Chính hãng

Điện thoại Chính hãng

iphone5s-selection-hero-2013

iPhone 5S QT - 16Gb

3.300.000 đ 7.000.000 đ