Điện thoại Sang trọng

Điện thoại Sang trọng

Vertu V01 Vtretu

Vertu V01 Vtretu

699.000 đ
Vertu V01 Vtretu

Vertu V03 Vtretu

699.000 đ
Vertu V01 Vtretu

Vertu V02 Vtretu

699.000 đ
vertu-signature-s-limited-gold

Vertu S Lưng đá

3.900.000 đ
vertu-signature-s-limited-gold

Vertu Signature S Gold

1.990.000 đ
vertu-signature-s-limited-gold

Vertu Signature S

1.990.000 đ