Điện thoại Kute

Điện thoại Kute

Hello-Kity-mobile-cute

Hello Kitty k688

750.000 đ 900.000 đ
11058658_832864870135191_6284546511895341937_n

Hello Kitty N699

690.000 đ